Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Renaultspecialist Breda is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, berichtgevingen en/of teksten die te vinden zijn op de-renaultspecialist-breda.nl op enigerlei wijze te verspreiden.De Renaultspecialist Breda besteedt veel aandacht aan het actueel en betrouwbaar houden van alle gepubliceerde data. Echter ondanks deze goede zorg kunnen er onjuistheden voorkomen. De Renaultspecialist is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolkomenheden en onjuistheden in de aangeboden informatie.

Alhoewel De Renaultspecialist Breda al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.
Adres:
Mathenessestraat 45
4834 EA Breda


Tel.: 076-5614644              


Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:08.30 - 17.30 uur
KvK Breda: 20046404


Disclaimer   |   Ontwikkeld door SatDesign